Svetska zdravstvena organizacija (WHO) je zvanično usvojila 11. reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti – ICD-11

U online reviziji ICD-11, objavljenoj u junu 2018. godine, trans-identiteti su uklonjeni iz poglavlja o mentalnim i bihevioralnim poremećajima, što znači da su trans-identiteti formalno depatologizirani u ICD-11 i ne smatraju se poremećajem mentalnog zdravlja, što je sada konačno usvojeno od strane WHA!