Organizacija XY Spektrum

XY Spektrum je osnovan 2017. godine u Beogradu. Organizacija je posvećena promociji prava, unapređenju položaja i kvalitetu života interseks i trans osoba i njihovih porodica.

Interseks

Interseks je reč engleskog porekla, nastala kao kovanica dve reči: inter–između i sex – pol. Interseks je termin koji obuhvata iskustva osoba čija se tela od rođenja ne mogu svrstati u tipično muška ili tipično ženska.

Trans

Trans je krovni pojam kojim označavamo osobe čiji se rodni identitet razlikuje od pola koji im je pripisan po rođenju.

O organizaciji

Organizacija je osnovana sa ciljem da pruži podršku i osnaži interseks i trans osobe, da senzibiliše i edukuje profesionalace, institucije i javnosti o pravima interseks i trans osobama. Zalažemo se i radimo na stvaranju zakonske regulative i društvene klime usmerene ka otklanjanju svih oblika nasilja i diskriminacije prema interseks i trans osobama.

Saradnju ostvarujemo sa domaćim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama, pružamo različite vidove podrške i pomoći (pravne i psihološke).

Aktivnosti organizacije

Predstavnici organizacije XY Spectrum, Kristian Ranđelović i Saša Lazić održali su 30.01. predavanje na temu “Interseks-medicinski i pravni okvir” u Kući ljudskih prava. Predavanje su pratili predstavnici organizacija Komitet pravnika za ljudska prava-Yukom, Beogradskog centra za ljudska prava i Građanske inicijative. Razmenjene su informacije o egzistenciji, mediciskom tretmanu, administrativnoj i pravnoj  regulativi za interseks osobe u Srbiji.

Poslednje vesti

United Nations

Free & Equal Za jednaka prava i pravičan tretman za lezbejke, gej, bi, trans i interseks osobe svuda!Za jednaka prava i pravičan tretman za lezbejke, gej, bi

Pročitaj više

OutSpoken

Out of struggle, strength. Out of isolation, community. Eight people share their personal stories of #BeingLGBTI in the Western Balkans. #OutSpoken launches next week.

Pogledaj

Programi organizacije

INTERSEKS:

Psihosocijalna podrška

Edukacija

TRANS:

Osnaživanje pojedinaca i organizacija

Edukacija

Binder

Binder (Povez, Engl. To bind) je deo odeće koji se koristi da izravna grudi. Mogu ih koristiti svi koji žele maskuliniji izgled svog poprsja, to mogu biti trans osobe, interseks osobe, drag kings, tomboys, kosplejeri, i drugi.

Binderi se prave od likre ili od nekog drugog rastegljivog materijala. Mogu se naći i sa unutrašnjim pamučnim slojem kako maksimalno pojačava efekat zatezanja.

Nošenje bindera je samo jedan od načina povezivanja grudi, ujedno i najsigurniji. Preporuka je da nosite binder ne duže od 8 sati i važno je da Istražite i pronađete binder koji vam najviše odgovara.

Publikacije

Nošenje bindera je samo jedan od načina povezivanja grudi, ujedno i najsigurniji. Preporuka je da nosite binder ne duže od 8 sati i važno je da Istražite i pronađete binder koji vam najviše odgovara.

Nošenje bindera je samo jedan od načina povezivanja grudi, ujedno i najsigurniji. Preporuka je da nosite binder ne duže od 8 sati i važno je da Istražite i pronađete binder koji vam najviše odgovara.

Važni datumi

26. 10.

Međunarodni Dan svesti o interseks osobama. Ovaj dan se obeležava s ciljem da skrene pažnju javnosti na probleme interseks osoba u različitim oblastima života. Na taj dan, 1996-e godine, održan je prvi javni protest interseks osoba. (zastava-žuto sa ljubičastim krugom)na probleme interseks osoba u različitim oblastima života. Na taj dan, 1996-e godine 1996-e godine 1996-e g

8. 11.

Interseks Dan Sećanja je poznat i kao Interseks Dan Solidarnosti. To je međunarodni dan podizanja svesti o položaju interseks osoba, uspostavljen s ciljem da se skrene pažnja javnosti na probleme s kojima se suočavaju interseks osobe. Datum je izabran jer se tada obeležava dan rođenja Herkuline Barbin, Francuske interseks osobe iz XIX veka, čije memoare je objavio Mišel Fuko.

10. 12.

Dan ljudskih prava, slave i obeležavaju donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima usvojene 1948 godine. Ovog ključnog datuma nacije sveta su se okupile da pokušaju jednom zauvek zakopati posledice genocida koji se pokrenuo tokom Drugog svjetskog rata. Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih nacija.

Kontaktirajte nas


InterseksTransDrugo